• Käyttäjätunnus:
  • Salasana:
Avaa uuteen ikkunaan
Sulje

Uutiset: Alma   Uutisarkisto


Tietoa loppukäyttäjäkyselyn tuloksista

Huhtikuun lopussa avoinna olleeseen Alman käyttäjäkyselyyn vastasi yhteensä 400 henkeä.


Kysely oli kaksijakoinen sisältäen osion sisällöntuotannosta ja käytöstä. Kukin vastaaja vastasi vain jompaankumpaan osioon. Loppukäyttäjäosiossa vastaajia oli yhteensä 282, joista opiskelijoita 186 ja henkilökuntaa 92. Kyselyssä kartoitettiin Alman käyttöä ja käytettävyyttä sekä monivalinta- että avoimin kysymyksin. Otos ei ole kattava, mutta se antaa suuntaa käyttäjien kokemuksista. Seuraavassa tiivistetysti päälinjauksia tuloksista ja vastauksia haasteisiin

Henkilökunta käy Almassa muutaman kerran viikossa ja Almaa käytetään pääasiallisesti työpaikalta. Tietoa haetaan eniten hallinnon materiaaleista, työsuhdeasioista, upj:stä ja ajankohtaisista asioista. Opiskelijat käyttävät Almaa viikoittain ja eniten kotoa sekä atk-luokasta. Opiskelijoita kiinnostaa sähköpostin ja weboodin lisäksi opiskeluun konkreettisesti ja opiskelijapalveluihin liittyvät asiat.

Palvelukanavista eniten käytetty henkilökunnan keskuudessa oli Uutiset ja ajankohtaiset asiat ja opiskelijoilla Opiskelu ja opetus. Opiskelijat ilmoittivat kuitenkin itseään parhaiten palvelevaksi kanavaksi Tieto- ja kirjastopalvelut.

Alman vahvuuksina nähtiin, että asiat on koottu yhteen paikkaan, Almaan on integroitu muita verkkopalveluja kertakirjautumisen taakse, käyttäjä näkee yliopiston uutiset ja tapahtumat helposti ja tieto on tuoretta. Integrointia kehitellään jatkuvasti, tällä hetkellä kertakirjautumisen jälkeen pääsee sähköposteista sekä webmailiin että lotukseen, weboodiin ja webtravelleriin.

Kritiikkinä esitettiin tiedon löytämisen ja navigoinnin vaikeus, hitaus ja tekniset ongelmat, ulkoasun tylsyys sekä sekavuus. Ongelmat myötäilivät samoja teemoja kuin koko vuoden aikana tulleet palautteet ja moniin epäkohtiin onkin kehitteillä uusia ratkaisuja. Kesän aikana tullaan kehittämään visuaalista ilmettä värein ja parannuksin; palvelukanavien järjestystä, nimekkeitä ja tarjontaa tarkistetaan sekä parannellaan; teknisiä parannuksia ja virheiden korjaamista tehdään päivittäin; yksikköjen välilehdeltä toiselle tulee helpottumaan huomattavasti sekä dokumenttien linkit muokataan informatiivisemmiksi. Käyttäjätukea on saatavilla koulutuksen, esitteiden, yhteystietojen, käyttöoppaiden ja palautteenannon muodossa.

Koko vuoden aikana tulleet palautteet kuten myös käyttäjäkyselyn tulokset edesauttavat Alman kehitystyötä ja käyttäjille tämä näyttäytyy parempina toiminnallisuuksina ja palveluina. Kevät-kesällä toteutetaan taas monia uusia parannuksia, elokuussa astuvat esiin työryhmäalueet ja vuoden lopussa integroidaan ulkoiset verkkosivut saman julkaisujärjestelmän piiriin. Alma jatkaa matkaansa jatkuvasti eteenpäin.Luontiajankohta: 16.05.2005, 11:27
Viimeksi päivitetty: 16.05.2005, 11:47
Teksti: Pyysalo M Elina
Sivun osoite: https://alma.helsinki.fi/doclink/27498