• Käyttäjätunnus:
  • Salasana:
Avaa uuteen ikkunaan
Sulje

Uutiset: Alma   Uutisarkisto


Yliopiston pääverkkopalvelujen kehittäminen vuonna 2006

Yliopiston yhteiset Internet-sivut uudistetaan helmikuussa ja yliopiston ja kaupungin yhteinen Helsinki.fi-kaupunkiportaali alkukesästä. Lisäksi Alman julkaisuväline laajennetaan Internet-julkaisemiseen, jolloin laitokset ja yksiköt voivat siirtyä käyttämään verkkojulkaisemisessaan yhtä julkaisuvälinettä. Laajennuksen käyttöönotto aloitetaan kuitenkin vasta syksyllä 2006.


Yliopiston Internet-sivuihin muutoksia helmikuussa

Yliopiston yhteiset Internet-sivut (www.helsinki.fi/yliopisto) uudistetaan helmikuun 2006 aikana. Uudistus ei koske tiedekuntien tai laitosten sivuja vaan ainoastaan yliopiston yhteisiä verkkosivuja. Keskeisin muutos yhteisissä Internet-sivuissa on, että ne suunnataan palvelemaan ulkoisia asiakkaita. Kaikki sisäisille ryhmille (opiskelijat ja henkilöstö) suunnattu materiaali on siirretty tai siirretään Almaan. Internet-sivujen rakenteeseen tulee pieniä muutoksia, visuaalinen ilme ja käyttöliittymä puolestaan pysyvät pääosin samanlaisena kuin aikaisemmin. Internet-sivusto toteutetaan xhtml transitional -koodikieltä käyttäen ja muotoilut siirretään kokonaisuudessaan css-tyylitiedostoihin. Tämä tekninen muutos parantaa sivuston saavutettavuutta ja varmistaa sivuston toimivuuden mobiilien päätelaitteiden kanssa.

Alkukesästä uudistuu Helsinki.fi-kaupunkiportaali

Kevään aikana yliopiston portaalihanke toteuttaa julkaisulaajennuksen Alman julkaisuvälineeseen, joka mahdollistaa myös Internet-julkaisemisen Alman ohella. Julkaisulaajennus pilotoidaan toteuttamalla sillä ensimmäisenä yliopiston ja kaupungin yhteinen Helsinki.fi-kaupunkiportaali. Palvelu uudistetaan kokonaisuudessaan sisällöllisesti ja visuaalisesti. Helsinki.fi-kaupunkiportaalissa aloitetaan myös verkkomainostilan myynti.

Helsinki.fi-kaupunkiportaalin toteutuksen ohella käynnistetään myös julkaisulaajennuksen pilottikäyttö yliopiston internet-sivuihin. Varsinainen käyttöönotto laitosten ja tiedekuntien kanssa aloitetaan syksyllä 2006. Tuolloin tarjotaan käyttöönoton tueksi ohjeistuksia, koulutuksia ja muita tukipalveluja.

Alman kehittäminen jatkuu

Kahden ulkoisen verkkopalvelun ja julkaisuvälineen laajennuksen lisäksi jatketaan myös yliopiston intranetin Alman kehittämistä. Sisältöjen rakenteen muokkaamista jatketaan ja sisältöjen käyttöä ja rakenteen toimivuutta seurataan koko kevään ajan. Alman portaalijärjestelmä päivitetään kevään 2006 aikana. Tämä muutos näkyy käyttäjille nopeampana ja varmempana palveluna. Lisäksi säännöllisesti tehdään pienempiä korjauspäivityksiä verkkopalvelun eri osiin.

Lisätietoja antaa

projektipäällikkö Maikki Heikkinen,
tietotekniikkaosasto,
maikki.heikkinen@helsinki.fi

verkkoviestintäpäällikkö Mikael Alatalo,
viestintäosasto,
mikael.alatalo@helsinki.fiLuontiajankohta: 19.12.2005, 13:13
Viimeksi päivitetty: 19.12.2005, 13:18
Teksti: Mikael Alatalo
Sivun osoite: https://alma.helsinki.fi/doclink/46315